Zásady ochrany osobních údajů

 

Odpovědná osoba podle čl. 4 odst. 7 Základní nařízení EU o ochraně údajů (DSGVO) je:

BLOCK Technology a.s.
Josefa Sousedíka 372
755 01 Vsetín
Česká republika
IČO: 09754580
DIČ: CZ09754580

Phone: +420 571 670 703
E-Mail: info@koettermann.cz

 

Shromažďování a používání osobních údajů

Tyto údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

 • rychle navázat spojení s webem společnosti,
 • umožnit uživatelsky přívětivou aplikaci webu, rozpoznat a zaručit bezpečnost a stabilitu systémů a
 • usnadnit a zlepšit správu webových stránek.

Zpracování se výslovně neprovádí za účelem získání znalostí o osobě, která navštíví web.

 

Předávání údajů třetím stranám

Osobní údaje budou předány třetím stranám, pokud

 • podle čl. 6 odst. 1 bodu 1 písm. a) GDPR s tím dotyčná osoba výslovně souhlasila,
 • pro přenos údajů existuje zákonná povinnost podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c) GDPR a / nebo
 • to je podle čl. 6 odst. 1 bodu 1 písm. b) GDPR nezbytné pro splnění smluvního vztahu se subjektem údajů.

V ostatních případech nebudou osobní údaje předány třetím stranám.

 

Zásady ochrany osobních údajů pro používání Google Analytics
(Analýza webu pomocí služby Google Analytics)

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, což je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („společnost Google"). Služba Google Analytics rovněž používá „soubory cookie", textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analyzovat vaše používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání tohoto webu jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy.

Tyto webové stránky společnosti využívají službu Google Analytics s rozšířením „anonymize IP". Znamená to, že Vaše IP adresa zjištěná službou Google Analytics bude zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru dříve, než bude přenesena do USA. Pouze ve výjimečných případech bude Vaše úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.

Společnost Google využívá tyto informace z pověření Odštěpného Závodu BLOCK Technical AG k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním webových stránek a internetu ve vztahu k provozovateli webových stránek. IP adresa přenesená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s jinými daty společnosti Google.

Můžete zabránit ukládání souborů cookie příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; nicméně upozorňujeme, že v takovém případě nebudete případně moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data vygenerovaná souborem cookie týkající se vašeho používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a aby tato data dále zpracovávala, a to stažením a instalací zásuvného modulu do prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Podrobnější informace k podmínkám užívání a k ochraně údajů naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/cz.html.

Právním základem pro zpracování osobních údajů za použití souborů cookies je čl. 6 odst. 1, první pododstavec písm. f) GDPR.

 

Webové fonty Google

Webové fonty Google se používají ke zlepšení vzhledu různých informací na těchto webových stránkách (https://fonts.google.com/specimen/Montserrat). Webové fonty jsou přenášeny do mezipaměti vašeho prohlížeče, aby bylo možné je používat pro prezentaci. Pokud by prohlížeč nepodporoval webové fonty Google nebo by zabránil přístupu k nim, byl by text zobrazen ve standardním písmu.

Webový font „Montserrat" je licencován v rámci SIL Open Font License: http://scripts.sil.org/OFL. Informace o ochraně soukromí jsou k dispozici v rámci Centra ochrany osobních údajů Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

 

Zásady ochrany osobních údajů pro použití kontaktního formuláře

údaje z kontaktních formulářů jsou zpracovány výhradně za účelem správného zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje se používají vždy pouze v rozsahu, který je pro tento účel nezbytný. Výsledné údaje nebudou předány třetím stranám*. Proti použití údajů můžete kdykoli vznést námitku nebo svůj souhlas do budoucna odvolat. V takovém případě budou data okamžitě smazána.

*V případě potřeby, např. když se vaše žádost týká objednání tiskovin dodávaných jinou společností skupiny BLOCK, budou vaše údaje předány této jiné společnosti skupiny BLOCK, pokud a jakmile to bude nutné ke zpracování objednávky. Právním základem pro zpracování údajů popsané výše je čl. 6 odst. 1, první pododstavec., písm. b) popř. f) GDPR.

O shromážděných datech se můžete kdykoli dozvědět telefonicky nebo e-mailem. Vaše údaje budou také smazány, pokud jsme zpracovali váš požadavek nebo shromažďování údajů není povoleno z jiných právních důvodů.

Další informace o osobních údajích a ochraně údajů naleznete v dalších bodech tohoto prohlášení o ochraně údajů.

 

Doba zpracování uživatelských údajů

Vaše osobní uživatelské údaje získané během návštěvy našich webových stránek budou vymazány po opuštění stránek. Jinak budou údaje uvedené v tomto oddíle vymazány, jakmile již nebudou nezbytné pro popsané účely, pokud však zákonná ustanovení nestanoví delší uložení.

 

Vaše práva jako dotčené osoby

 • Právo na informace.
 • Přčedevším máte právo získat informace o údajích, které jste nám předali a které zpracováváme (čl. 15 GDPR).
 • Právo na opravu, vymazání a omezení.
 • Kromě toho můžete požádat o opravu (článek 16 GDPR), výmaz (článek 17 GDPR) a omezení (článek 18 GDPR) vašich údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů a právo na námitku.
 • Máte také právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR) a právo vznést námitku (článek 21 GDPR).
 • Právo stěžovat si. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.
 • Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů. Můžete se obrátit na dozorový úřad pro ochranu údajů ve vašem obvyklém místě bydliště nebo v sídle naší společnosti.

 

Stav a aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je ke dni: 16. prosince 2020. Vyhrazujeme si právo prohlášení o ochraně údajů včas aktualizovat, abychom zlepšili ochranu údajů a / nebo je přizpůsobili změnám v oficiální praxi nebo v judikatuře.