Laboratorní vybavení pro Synthon Blansko

11. 03. 2021

V letošním roce BLOCK ukončil stavbu Laboratorní budovy pro společnost Synthon Blansko. Jedná se o rozšíření komplexu budov společnosti Synthon v areálu Blansko o budovu SO 14 Analytic Operation Bulding. V budově jsou umístěny nové analytické laboratoře, prostory stabilitních studií, kanceláře a technické zázemí. V přízemí 1.NP jsou situovány centrální šatny pro celý areál. Součástí realizace byla také dodávka laboratorního nábytku Köttermann.

V letošním roce BLOCK® ukončil stavbu Laboratorní budovy pro společnost Synthon Blansko. Jedná se o rozšíření komplexu budov společnosti Synthon v areálu Blansko o budovu SO 14 Analytic Operation Bulding dále jen AO pavilon. V budově jsou umístěny nové analytické laboratoře, prostory stabilitních studií, kanceláře a technické zázemí. V přízemí 1.NP jsou situovány centrální šatny pro celý areál. Součástí realizace byla také dodávka laboratorního nábytku Köttermann.

 

Nově vzniklý objekt s prefabrikovaným skeletem má odlišný typ designu oproti stávajícím objektům v areálu. Nový AO pavilon tvoří z velké části celoprosklený plášť s optickým členěním na tři celky. Nový AO pavilon je přistavěn a komunikačně propojen s Administrativní budovou SO13. Součástí naší dodávky byla na Administrativní budově nová střecha a také nová fasáda.

 

Rozsah dodávky představoval kompletní stavební práce od základů, prefa skeltu až po střešní plášť , opláštění  a vnitřní příčky, výtahy, schodiště a obklady. Dále byly provedeny zdravotně technické instalace, přeložky inženýrských sítí, nová výměníková stanice, strojovna chladu se zdroji chladu Chilery na střeše o výkonu 622 kW, Vzduchotechnická zařízení s centrálními klimatizačními jednotkami na střeše objektu, pro laboratoře s decentrálním chlazením fancoily v podhledu. Součástí dodávky byly také Měření a regulace pro všechny vnitřní systémy stavby, slaboproudá elektrotechnika, silnoproudé rozvody včetně záložního zdroje chladu pro budovu i samostatné zálohy pro Stabilitní boxy v případě selhání centrálního přívodu i zálohy elektrické energie.

 

Dílčí části dodávky byly rozvody technologických médií s unikátním systémem řešení centrálních chemických odpadů od laboratorních stolů a chemických digestoří.

 

Samostatnou dodávkou byl kovový laboratorní nábytek včetně elektricky ovládaných digestoří komunikujících s vzduchotechnickým systémem. Dodávka laboratorního nábytku v rozsahu jednoho podlaží byla od společnosti Köttermann.

 

V rozsahu dodávky byly také projekční práce v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor, projekt skutečného provedení stavby, komplexní zkoušky včetně zprovoznění všech systémů, inženýrská činnost a veškerá součinnost spojená s kolaudací stavby.

 

Zastavěná plocha                            1287,7 m2

Podlažní plocha                                3934,7 m2

Obestavěný prostor                       19921,9 m3

 

Fotogalerie